Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2015 privind vanzarea terneului in suprafata de 607 m.p. din domeniul privat 2015-07-30
57 / 2015 privind vanzarea terneului in suprafata de 1783 m.p. din domeniul privat 2015-07-30
56 / 2015 privind vanzarea terneului in suprafata de 551 m.p. din domeniul privat 2015-07-30
55 / 2015 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor imobile aflate in domeniul privat al comunei 2015-07-30
54 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului Modernizare DC 215 Podoleni-Costisa 2015-07-02
53 / 2015 privind aprobarea contractului de furnizare Vehicul de stingere incendii 2015-07-02
52 / 2015 privind acordarea unui mandat special 2015-07-02
51 / 2015 privind validarea unui mandat de consilier 2015-07-02
50 / 2015 privind aprobarea aderarii comunei Podoleni la teritoriul LEADER reprezentat de Asociatia Drumurile Bistritei 2015-06-25
49 / 2015 privind concesionarea unei suprafete de teren 2015-06-25
48 / 2015 privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren 2015-06-25
47 / 2015 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile publice 2015-06-25
46 / 2015 privind acordarea drepturilor banesti personalului didactic 2015-06-25
45 / 2015 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 2015-05-28
44 / 2015 privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier 2015-05-28
Galerie Foto Carte de oaspeți

Vremea

Calendar