Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
70 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 2018-12-21
69 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare strada Gării – îmbracaminte asfaltică uşoară, comuna Podoleni, jud. Neamţ” 2018-11-22
68 / 2018 privind actualizarea documentaţiei cadastrale a unui imobil apaţinând domeniul public 2018-11-22
67 / 2018 privind închirierea unui imobil aparţinând domeniului public 2018-11-22
66 / 2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe anul 2018 2018-11-22
65 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-11-22
64 / 2018 privind alipirea unor imobile aparţinând domeniului public al comunei Podoleni 2018-10-25
63 / 2018 privind stabilirea locului pentru depozitare moloz 2018-10-25
62 / 2018 privind aprobarea Regulamentului și a tarifului de utilizare pentru terenul de sport cu gazon sintetic 2018-10-25
61 / 2018 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Podoleni, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49), modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi H.G. nr. 576/2011 2018-10-25
60 / 2018 privind aprobarea unui act adiţional la Contractul de parteneriat între Consiliul local al comunei Podoleni şi Unitatea Medico-Socială Ceahlău 2018-10-25
59 / 2018 privind aprobarea contractului „Furnizare dotări pentru SVSU din comuna Podoleni, județul Neamț” 2018-10-25
58 / 2018 privind aprobarea contractului „Furnizare utilaj pentru SVSU din comuna Podoleni, județul Neamț” 2018-10-25
57 / 2018 privind aprobarea execuţiei bugetului pentru trimestrul III - 2018 2018-10-25
56 / 2018 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării unui imobil aflat în domeniul privat al comunei Podoleni 2018-09-20
Galerie Foto Carte de oaspeți

Vremea

Calendar